Castell de Taradell
Taradell

  Osona
  Turó del Castell
  795

  Coordenades:

  41.86543
  2.31026
  442757
  4635065
  Número de fitxa
  08278-1
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Contemporani
  Popular
  Segle
  IX-XX
  Estat de conservació
  Dolent
  Es troba en estat ruïnós, tot i que les restes es troben consolidades.
  Protecció
  Legal
  BCIN
  National Monument Record
  Defensa
  BCIN. 1593-MH. R-I-51-5730. Decret 22/04/1949
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 1796
  Accés
  Fàcil
  Científic
  Titularitat
  Pública
  08278A004000400000ZD / 08278A004000400001XF
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret. Antequem, S.L.

  Les restes del castell de Taradell estan situades sobre una gran balma. S'hi conserva un mur perimetral del segle XIV de notable alçada, així com algun tram amb opus spicatum datable del segle X. També s'identifiquen les restes d'una torre circular situada al sector de mestral, feta de carreus i datada entre els segles X- XI. Aquesta presumiblement protegia el portal d'entrada, que fou reconstruït amb una llinda localitzada entre la runa del mateix castell. Una de les estructures conservades ha estat identificada com la capella de la Santa Creu del Castell, documentada des del segle XII.

  També es coneix com el Castell d'en Boix. La titularitat del castell està condicionada al compliment del conveni de 18/03/02.

  La primera notícia documental del castell de Taradell és de l'any 893, quan consta dins la venta d'un terreny al lloc de Socarrats. El castell i el seu terme seran novament esmentats en diversos documents anteriors al segle XI. L'any 1033 ja trobem documentat a Bermon de Taradell, primer castlà conegut, una descendenta del qual, Tiburgeta de Taradell, es casaria amb Pere de Vilademany al segle XII. Al segle XIV els límits del castell foren conflicte entre la universitat de Vic i els Vilademany, tot i que s'acabà resolent a favor dels segons per ordre del rei Jaume II. A finals del segle XIV i fins al segle XV el castell fou reconstruït, si bé poc després començà el seu abandonament. A finals del segle XVI hi van residir masovers, la darrera coneguda Nofra Sabates del Castell. Al segle XVII pertanyia al vescompte de Joc, junt amb el castell de Sau i de Viladrau. Després de molts anys en estat ruïnos, el Centre Excursionista de Taradell, l'Ajuntament de Taradell i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en van promoure una intervenció, entre els anys 1984 i 1992, amb l'objectiu de consolidar-ne les restes.

  CABALLÉ, A.; OLLICH, I. (1989). Memòria i estudi arqueològic del Castell de Taradell. Direcció General del Patrimoni Cultural. CATALÀ, P. (1990). Els Castells Catalans. Barcelona: Rafel Dalmau. Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Taradell (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya. PLADEVALL, A. (1995). Taradell: Passat i present d'un terme i vila d'Osona. I dels Orígens a finals del segle XVIII. Vic: Eumo Editorial, Taradell: Ajuntament de Taradell.