Cases del carrer de la Marquesa Olèrdola

Alt Penedès
C. de la Marquesa
Moja

Coordenades:

41.32325
1.68844
390235
4575472
08145 - 319
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Fàcil
Residencial
Privada
0456005CF9705N0001SQ / 0456004CF9705N0001EQ / 0456002CF9705N0001IQ
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Conjunt de tres cases construïdes al segle XIX. La primera està construïda de forma perpendicular a les altres dues. És de planta rectangular i s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa de tres eixos d'obertures d'arc pla arrebossat. La façana lateral té dues finestres d'arc pla arrebossat, alineades amb les altres dues cases. Aquestes són de planta baixa i pis i de dues crugies. Consten de planta baixa i pis i tenen la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Presenten dos eixos d'obertures, amb portals d'arc escarser arrebossat i finestrals d'arc pla arrebossat. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat.