Casa del C. del Sol, 5 Olèrdola

Alt Penedès
C. del Sol, 5
Moja

Coordenades:

41.32669
1.69187
390528
4575849
08145 - 318
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Fàcil
Residencial
Privada
0660024CF9706S0001EE
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Casa construïda durant el primer terç del segle XX. És un edifici entre mitgeres i de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta d'un sol nivell d'alçat i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis s'obre amb tres obertures d'arc pla arrebossat, amb el portal al mig emmarcat amb una motllura i els finestrals a mode de guardapols. El coronament està definit per un capcer ondulant amb motllures decoratives i les inicials "JS" al centre, que arrenca d'una imbricació ceràmica de notable voladís. El tractament exterior del mur és arrebossat i pintat.