CASANOVA DE SERRAPINYANA Avià

Berguedà
Clarà. Costa del Pou. 08610 AVIÀ
A la costa de Serrapinyana, accedint per un trencall a la dreta de la carretera de Berga a Montmajor

Coordenades:

42.07323
1.80518
401161
4658598
08011-112
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
1729
Regular
Legal
BPU. POUM Avià, DOGC 12/07/2011
2991/ any 1983
Restringit
Residencial
Privada
Ref. cad.: 001A00024
María del Agua Cortés Elía

Masia construïda seguint l'estructura de tres cossos i ampliada amb un seguit d'afegits. És coberta amb teulada a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana que s'obre a migdia amb una era al davant. Davant hi ha un porxo suportat amb un pilar de pedra i tres de maó. A un dels pilars del porxo hi ha la data 1767 gravada a la pedra. Les parets són de pedra barrejada les finestres amb llindes i muntants de pedra. La porta principal és allindada, amb llinda de fusta que té la data 1729 quasi esborrada. El terra del primer pis és de lloses de pedra suportades per un embigat de roure i llates. A la cuina hi ha una porta que té gravada al muntant la data 1789. A la cuina es conserva la campana del foc a terra característica de la zona, així com un forn de pa. Al costat de la casa i també obert a l'era hi ha un cobert amb pilars de pedra que subjecten un tancament de fusta i que és de la mateixa època que la casa.

Als entorns hi ha tres contrapesos de premsa de biga de pedra dels que s'ha fet fitxa.

Aquesta casa seria construïda com masoveria de Serrapinyana, per això porta el sobrenom de Nova, a inicis del segle XVIII. Al Cadastre de 1767 Josep Serrapiñana consta com a propietari del manso Santana (Casanova de Serrapinyana), que també tenia Serrapinyana. Al 1879 els dos masos eren de Josefa Vila. El fet de trobar bases de premses de biga a la zona confirma l'antiga utilització del lloc per al cultiu de la vinya a l'edat mitjana.

Cadastre d'Avià de 1767. Amillarament de 1862 i de 1879. (Arxiu Municipal d'Avià).