CASANOVA DE MONTORSÍ Avià

Berguedà
Casanova de Montorsí, Graugés 08610 AVIÀ
Carretera de Graugés, trencall després de Cal Dachs a l'esquerra, de Carbonells al Lladó

Coordenades:

42.0706
1.8607
405750
4658243
08011-66
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII-XIX
1816
Regular
Legal
BPU. POUM Avià, DOGC 12/07/2011
2989 (1983)
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 006A00005
María del Agua Cortés Elía

Masia que mostra vàries etapes constructives, de planta, dos pisos i golfes, coberta amb teulada a dues vessants i façana orientada a migdia amb el carener perpendicular. El cos primitiu -al que s'hi afegeix més tard un cos a la dreta- està format per tres pilars exteriors que formen dues crugies; els murs de la base són de pedra, continuant de tàpia entre llates de fusta a les parts superiors i que es troba en molt mal estat. L'afegit de la dreta té les cantoneres de maó. Cal remarcar el balcó amb barana de fusta que s'obre a les golfes, el voladís sortint de la teulada, i la biga de fusta de la porta principal amb la data 1816 gravada amb el símbol de Maria al centre separant les xifres en dues unitats a cada costat. Al pis es conserva l'aigüera de pedra encastada en una furnícula en forma d'arc de mig punt rebaixat, i el foc a terra amb campana superior amb les llindes de fusta. Els murs de tàpia o de toves són present als murs del pis i de les golfes.

Actualment la casa s'utilitza com a corts de bestiar i el pis resta abandonat des de que els masovers van comprar la casa Carbonells i es van traslladar a viure al 1998.

Exemple de masia construïda a inicis del segle XIX, però possiblement aprofitant altra construcció antiga. La casa era de José Montorsí de Berga, que també posseïa el Lladó, dient-se en un principi Casanova del Lladó (1879) i agafant després el cognom del propietari. Actualment el nom que rep la casa és fruït de la composició dels dos topònims, encara que també es coneix per Montorsí.

Amillarament d'Avià de 1879 (Arxiu Municipal d'Avià).