Casanova de Can Serra Aiguafreda

Vallès Oriental
Serra de l'Arca
Pel camí que ve de Casanoves pel Serrat dels Moros

Coordenades:

41.77999
2.26895
439248
4625607
08014-63
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Dolent
Es troba en estat ruïnós.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08014A004000020000BO
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

La Casanova de Can Serra és una masia construïda vers el segle XIX. Es troba en estat ruïnós, tot i que les restes conservades permeten identificar-ne la volumetria original. És de planta rectangular i està construïda aprofitant el desnivell del terreny. La façana principal s'orienta a migdia i es troba enderrocada en la seva pràctica totalitat. L'alçada dels murs que formen les façanes laterals i posterior apunten que constava de planta baixa i pis. En un extrem de la façana posterior hi ha les restes del forn de pa. El parament dels murs és de pedra lligada amb fang, parcialment revestits en alguns trams. Part del mur de ponent ha estat reconstruït. Davant la façana posterior hi ha les restes d'un possible dolmen.

La Casanova de Can Serra és una casa que va construir-se per complir les funcions de masoveria del mas Serra de l'Arca. En el Llibre de Recanació de l'any 1850 hi consten entre les possessions del mas Serra de l'Arca la casa de "Can Serra" i "la Bisbal".

Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny. (2008).Inventari del Patrimoni Construït del Montseny. Àrea d'Espais Naturals. Diputació de Barcelona.