Casamira Montmajor

Berguedà
Montmajor
Al camí que des de la plaça del Mercat mena a Querol.

Coordenades:

42.00687
1.7383
395519
4651309
08132-27
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
XIV-XVII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 006A00041
Cortés Elía, Mª del Agua

Casa d'estructura rectangular, coberta amb teulada a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal que és orinetada a migdia. Té planta baixa, pis i golfes, i està situada en un lloc elevat del terreny i en una superfície rocosa. A la façana s'obre la porta principal, d'arc de mig punt adovellat i situada descentrada respecte a l'eix de simetria i al costat est. Al primer pis hi ha una eixida coberta formada per dos finestrals d'arc rebaixat de pedra i separats per tres pilastres amb capitells motllurats i que es troben al centre de la façana; en elles s'han obert finestres. A cada banda hi ha un balcó amb un angle de descàrrega de pedra sobre la llinda; la del costat esquerre porta la data grabada: 1853, i a l'altre no es distingueix. S'observen dues fases constructives: la més antiga, present als baixos de la casa i visible en l'estructura general de l'obra, amb murs compactes i presència de finestres espitllerades en tota la planta baixa; la segona, que és l'ampliació o reconstrucció del primer pis amb l'obertura de l'eixida i els balcons i realitzada a mitjans del segle XIX. Fa pocs anys es va rejuntar la pedra de tota la façana, fet que no permet apreciar les diferents fases constructives. Al costat de la casa hi ha un femer cobert amb volta de canó, seguint l'estructura típica de la zona. En un marge a la banda de llevant, hi ha les restes d'una antiga bassa amb murs de pedra.

Aquesta casa formava part del territori que estava sota el domini del castell de Montmajor, tot i que no formava part del petit nucli encara que es troba situada al peu d'aquest. Al fogatge de 1553, s'esemnta a Lorens Casamira (IGLESIAS, 1979), al terme de Montmajor; junt amb els masos Sabata, Barri i Figuera. Al 1696 pagava el delme a la parròquia de Montmajor (ADS). Al 1698 hi vivia la família Massana i era anomenada Casa de la Mira (APM). Els actuals propietaris ho són des de fa uns 700 anys.

IGLÉSIAS, J. (1979). El fogatge de 1553. Fundació Salvador Vives i Casajuana. Volum I. Barcelona.