Casa Vidal i Folquet Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de la Font, 59

Coordenades:

41.34859
1.70064
391298
4578269
08305-45
Patrimoni immoble
Edifici
Modernisme
Contemporani
XIX
1899
Eugeni Campllonch i Parés
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 4974
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13305CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici en cantonada de planta rectangular, consta de semisoterrani, planta baixa i dos pisos amb la coberta a dues aigües i plana de la que sobresurt una torratxa de planta circular, en cantonada i la caixa d'escala.
La façana principal fa cantonada compositivament dominada per la torratxa coronada amb merlets. La composició sobre eixos verticals amb portal d'arc carpanell, balcons ampitadors, balcons d'obertura en llosa i carteles de ferro forjat, el principal circular i amb trencaaigües. Les finestres són adintellades senzilles i corregudes amb arc de mig punt. Coronament amb un ràfec de maó i barbacana de bigues de fusta, llata i rajola.

També coneguda com a casa Albert Moliner.

L'any 1899 es presenta sol·licitud d'obres per a la construcció d'una casa per en Manel Vidal i Folquet, segons projecte de l'arquitecte Eugeni Campllonch i Parés.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.