Casa Torres
Matadepera

  Vallès Occidental
  Carrer de Jaume Español, 3
  440

  Coordenades:

  41.60331
  2.02389
  418660
  4606194
  Número de fitxa
  08120 - 29
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Protecció Documental (Número 34 del Catàleg de Béns del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  8763107DG1086S0001LQ
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Torre als quatre vents de planta rectangular que consta de planta baixa, pis i altell amb coberta de teules a dues aigües i carener perpendicular a la façana principal, que dóna al carrer de Jaume Español.

  En la façana original hi domina el capcer escalonat i un ull de bou centrat en el cim. Sobresurt de la línia de façana un cos de galeria o balcó tancat , situat a la planta pis. La marquesina carrega sobre dues columnes d'estil clàssic.

  El parament és de paredat a excepció de la galeria i els escaires de la façana. Totes les obertures són de llinda recta. Al damunt s’hi observen arcs de descàrrega fets de maó. Els porticons de les finestres són de llibret.

  A la façana sud-oest s’hi ha afegit un cos de planta quadrada de planta baixa i pis, amb parament arrebossat llis.

  Es tracta d’una torre d'estiueig del primer terç del segle xx. Testimoni d'un primer moment de l'eixample urbà cap el nord i que confirma la revisió i reconducció de la llera de la riera de les Arenes, doncs era ubicada en el marge mateix d'aquesta casa. Avui aquest espai s’ha guanyat  per la urbanització.

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Volum IV. Catàleg de Béns.

  BALLBÈ, M. (1985). Masos i pairalies de Matadepera. Caixa d’Estalvis de Terrassa i Ajuntament de Matadepera.