Casa Torner i Güell Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Rambla de Sant Francesc, 26

Coordenades:

41.34452
1.69828
391094
4577821
08305-52
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
Contemporani
XIX
1884
Josep Inglada i Estrada
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 4981
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13312CF9717N
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta sensiblement quadrangular; consta de planta baixa, dos pisos i golfes. Sotacoberta a dues aigües amb dos terrats longitudinals a façanes. Disposa d'una torratxa central amb la coberta de pavelló situada sobre la caixa d'escala.
Façana principal amb la composició simètrica a partir de tres eixos verticals. A la planta baixa trobem la porta principal d'accés amb arc de mig punt i obertures laterals adintellades. Un balcó corregut amb tres obertures presideix el primer pis. A la segona planta, hi ha tres balcons d'obertura única. La façana està coronada amb cornisa, barana balustrada i motiu central amb antefixa amb rostre.
Façana de maó vist i bandes verticals de ceràmica a partir de la planta pis.

Casa construïda l'any 1884 segons projecte del mestre d'obres Josep Inglada Estrada. Intervenen en l'obra el manyà Melcior Baltà i el fuster Josep Torner i Gener.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.