Casa Plaça de la Constitució, 7 Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Plaça de la Constitució, 7

Coordenades:

41.3471
1.69806
391080
4578107
08305-116
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13312CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa entre mitjeres de planta rectangular que consta de planta baixa i tres pisos, amb la coberta de terrat pla. La planta baixa és més alta del que és freqüent, seguint la linea d'urbanisme de la plaça. Façana principal de composició simètrica sobre dos eixos verticals. La planta baixa està totalment transformada per l'ús comercial, té un porxo d'alçada singular amb dos intercolumnis amb suports de secció quadrada formats per base i fust.
La façana és de composició simètrica sobre dos eixos verticals. Hi ha un balcó corregut en el primer pis amb dues obertures adintellades i fals arc rebaixat. En el segon pis, hi trobem dos balcons d'obertura única. En el pis superior, trobem una composició simètrica a partir de tres obertures, la central és cega i més alta que les laterals, d'arc escarser. Totes les obertures tenen trencaaigües motllurats amb decoracions vegetals.
El parament és llis i el coronament semicircular amb un emmarcament amb motllura de tot el tercer nivell de la façana. En el frontó, hi ha un medalló decoratiu circular amb creu floral central.