Casa Plaça de la Constitució, 7 Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Plaça de la Constitució, 7

  Coordenades:

  41.3471
  1.69806
  391080
  4578107
  08305-116
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Eclecticisme
  Contemporani
  XIX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13312CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Casa entre mitjeres de planta rectangular que consta de planta baixa i tres pisos, amb la coberta de terrat pla. La planta baixa és més alta del que és freqüent, seguint la linea d'urbanisme de la plaça. Façana principal de composició simètrica sobre dos eixos verticals. La planta baixa està totalment transformada per l'ús comercial, té un porxo d'alçada singular amb dos intercolumnis amb suports de secció quadrada formats per base i fust.
  La façana és de composició simètrica sobre dos eixos verticals. Hi ha un balcó corregut en el primer pis amb dues obertures adintellades i fals arc rebaixat. En el segon pis, hi trobem dos balcons d'obertura única. En el pis superior, trobem una composició simètrica a partir de tres obertures, la central és cega i més alta que les laterals, d'arc escarser. Totes les obertures tenen trencaaigües motllurats amb decoracions vegetals.
  El parament és llis i el coronament semicircular amb un emmarcament amb motllura de tot el tercer nivell de la façana. En el frontó, hi ha un medalló decoratiu circular amb creu floral central.