Casa Pelegrí Güell Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de la Palma, 12

Coordenades:

41.34581
1.69975
391219
4577962
08305-88
Patrimoni immoble
Edifici
Neoclàssic
Contemporani
XIX
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 5017
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13320CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta irregular i compost de tres cossos. En el cos principal, consta de planta soterrani, planta baixa sobreaixecada, dos pisos i golfes, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües. El cos central consta de planta baixa i pis amb tribuna i galeria, de coberta plana. El cos lateral consta de semisoterrani en part i planta baixa amb coberta de terrat accessible des de la coberta.
La façana del cos principal és de composició simètrica sobre eixos verticals, amb portal central d'accés d'arc rebaixat i finestres laterals a la planta baixa. En els pisos hi ha tres balcons adintellats amb emmarcaments i lloses de pedra. A les golfes, trobem les finestres adintellades aparellades. Sobresurt un ràfec de fusta.
El cos central té un portal adintellat i una tribuna superior de cantells arrodonits amb elements de ceràmica vidrada i barana de terrat de ferro, continuant amb les obertures adintellades seguides i conformant la façana lateral al terrat. Cos lateral que consta de planta baixa amb les obertures adintellades.

Casa de Pelegrí Güell i Grau. La construcció és de mitjans de segle XIX, però a l'any 1913 s'hi afegeix a la façana la tribuna projectada per l'arquitecte Santiago Güell i Grau.

MALLART i RAVENTÓS, M.L. (1982). Santiago Güell i Grau, arquitecte vilafranquí, la seva obra 1892/1920. Museu de Vilafranca, Ponència de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.