Casa Pecero i Tos Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Rambla de Sant Francesc, 20

Coordenades:

41.34476
1.69802
391073
4577847
08305-49
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1912
Santiago Güell i Grau
Bo
Inexistent
Si:IPA 4978
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13308CF9717N
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa, dos pisos i sotacoberta o golfes. Façana composada simètricament sobre dos eixos verticals. A la planta baixa, hi ha el portal d'accés als pisos superiors i un portal comercial. Els dos d'arc rebaixat. A la planta principal hi ha un balcó corregut amb dues obertures d'arc rebaixat. A la segona planta, hi ha dos balcons d'obertura única, també d'arc rebaixat. Finalment, a les golfes, hi ha una galeria centrada de tres obertures seguides d'arc rebaixat. Als dos laterals hi trobem representacions paisatgístiques fetes amb mosaic. El parament és llis i totes les obertures estan emmarcades. El coronament es fa amb una cornisa esglaonada feta de maons.

També coneguda com Casa Just.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.