Casa Nova del Tonet Santa Maria d'Oló

Moianès
Sector sud-oest del terme municipal
De St Joan d'Oló pista asfaltada direcció est 200 m i camí direcció sud uns 1200 m
533

Coordenades:

41.83913
2.00709
417562
4632392
08258-87
Patrimoni immoble
Edifici
XVIII-XX
Dolent
En ruïnes
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08258A007000090000AW
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès en ruïnes emplaçada al costat del camí que va a l'Espinalt i a Vilamorena. Se'n conserven parcialment els murs fins a l'alçada del sostre, però tot l'entorn està envaït per la vegetació. Consta de dues construccions separades per uns metres. Al nord hi ha el cos residencial principal, de planta més o menys quadrada i que devia tenir dues plantes. La part de migdia, on hi devia haver el portal principal, és la que es troba més derruïda. Els murs són de maçoneria i tenen poques obertures, que són amb llindes i brancals de pedra. A l'angle nord-est es conserven dues tines que tenen la peculiaritat de ser de planta ovalada. Uns metres al sud hi ha una construcció aïllada corresponent a un cobert.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de Santa Maria d'Oló amb el num. 03 (Pla Especial Urbanístic 2011)
Informació oral facilitada per Miquel Pujalt

La denominació de "casa nova" juntament amb la tipologia constructiva ens fan pensar que es tracta d'un d'aquests habitatges rurals que van sorgir al segle XVIII o principis del XIX, però no en coneixem notícies documentals antigues. Tan sols sabem que la Casa Nova del Tonet apareix en un llistat de cases i albergs rurals de 1930, i llavors estava habitada. Fins la dècada de 1960 encara hi vivien, i més tard va quedar abandonada. En tenia la propietat la masia dels Plans.

FERRER, Llorenç i altres (1991). "Època moderna i contemporània", Oló, un poble, una història. Associació Castell d'Oló, Santa Maria d'Oló, p. 108.
SOLÀ BACH, Sebastià (2011). Pla Especial Urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Municipi de Santa Maria d'Oló, fitxa núm. 03.