Casa Nova del Bruguer Aiguafreda

Vallès Oriental
A ponent del Bruguer
Des del camí d'Aiguafreda de Dalt al Brull, a la cruïlla de torrent seguir recte.

Coordenades:

41.798
2.26748
439143
4627608
08014-60
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Dolent
Es troba en estat ruïnós.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08014A001000020000BP
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

La Casa Nova del Bruguer és una masia del segle XVIII que es troba en estat ruïnós. Conserva els murs perimetrals que defineixen una estructura de planta rectangular i dues crugies. A la façana de llevant s'hi conserven les pedres inferiors dels brancals del portal. A la façana de ponent hi ha una petita finestra a mode d'espitllera. Al costat d'aquesta s'observa l'arrencada d'una volta, probablement la que sostenia l'escala d'accés al pis. El parament dels murs és de pedra lligada amb morter, de majors dimensions a les cantonades. Les restes estan envoltades de pedres de l'enderroc, entre les que s'observen petits cossos auxiliars.

La casa ja es trobava en estat ruïnós a principi del segle XX.

Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny. (2008).Inventari del Patrimoni Construït del Montseny. Àrea d'Espais Naturals. Diputació de Barcelona.
ROMA, F. (2013). Patrimoni existencial d'Aiguafreda. Madrid: Bubok Publishing, S.L.