Casa Feliu Pous
L'Ametlla del Vallès

  Vallès Oriental
  C/ Antoni Gaudí, 1
  313

  Coordenades:

  41.67308
  2.25964
  438372
  4613744
  Número de fitxa
  08005 - 199
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Pla Especial Protecció Patrimoni Arquitectònic (nº 13)
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  8640706DG3184S0001EL
  Autor de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Edifici en cantonada, de planta rectangular, format per planta baixa, planta pis i golfes. L'extrem de la cantonada, amb xamfrà, té només una planta, i a la coberta, orientada al sud, hi ha una terrassa tancada amb un ampit massís amb la part central, la que correspon al xamfrà, amb balustres de ceràmica cuita. Els cossos que abracen la cantonada tenen un sol pendent amb el carener paral·lel a la façana. Totes les façanes estan revestides de morter de calç pintat de color clar. L'entrada principal es situa a la façana est, tot i que actualment, no s'utilitza a causa del tràfic i es troba resituada al seu costat sud. La façana, que es composa per un sòcol d'arrebossat i impostes motllurades situades a l'alçada de cada sostre, està coronada amb una cornisa també motllurada sobrepassada per la part superior de les golfes.

  AA.DD. (2008). Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic de l'Ametlla del Vallès. Inèdit.