Casa Duaner Guardiola de Berguedà

  Berguedà
  Placeta de la farga núm. 11-13. 08694 (Guardiola de Berguedà)
  A l'era de la farga i formant part de l'Hotel-restaurant de "Casa Duaner" al passeig del Bastareny.
  720

  Coordenades:

  42.23465
  1.87777
  407401
  4676439
  08099-90
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVIII-XX
  Bo
  Es conserva en molt bon estat perquè s'empra com a restaurant i hotel
  Inexistent
  Fàcil
  Productiu
  Privada
  7466202DG0776N
  Pere Cascante i Torrella

  Antic mas o casa de la Duaner o mas de l'Hostalet. Es tracta d'un antic mas datat a mitjans del segle XVIII amb estructura de masia clàssica de tres cossos compostos per una planta baixa, un primer pis i unes golfes cobertes amb teulada a dues vessants de teula ceràmica i amb el carener perpendicular a la façana principal orientada a llevant. Actualment està molt restaurada per als usos de restaurant i hotel. Sabem segons algunes fotografies antigues que l'antiga façana estava construïda amb fàbrica de maçoneria i revestiment de calç i presentava tres balcons a la planta principal i tres finestres a la planta de les golfes. Aquestes obertures han estat modificades recentment. Damunt de la porta d'entrada al restaurant hi ha una llinda de fusta amb la data de 1800 i les inicials de IHS (Jesús rei dels Jueus) A l'interior encara es conserven les voltes de les antigues quadres, avui revestides i pintades ja que s'empren com a menjador del restaurant. Hi tenen exposades objectes de l'antiga casa duaner com ara teules amb el nom del teuler, alforges, objectes del camp a manera de decoració. Les plantes superiors ja no conserven cap resta de l'antic edifici ja que han estat reconvertides en habitacions d'hotel. A la part posterior i delimitant amb les canal de la farga i cal Pontarró hi ha l'antiga era, avui convertida en jardí de l'hotel.

  De l'antiga casa només es conserva la planta baixa. La resta d'espais van ser modificats per a ús hoteler. Sabem que quan es va remodelar l'edifici van aparèixer una gran quantitat d'escòries i rebuigs de ferro de l'antiga farga.

  L'antic mas de l'hostalet que des del segle XIX es coneix amb el nom de "casa duaner". També se la coneixia amb el nom de cal masover, ca l'arrendatari, cal Pontarró i Cal Bauma; tots ells atribuïts al nom de l'edifici i construccions properes segons les escriptures antigues consultades, propietat de la família Casals i Boixader. Un document pericial de 1912 afirma l'estat que es trobava la casa. "En el edifici llamado vulgarmente Can Duané se han efectuado importantísimas obras en las paredes exteriores. En la casa conocida como Cal Arrendador se han construido retretes;cubierto tejado; se han colocado puertas y cerraduras; se han enladrillado, pintado y empapelado las habitaciones y se han arreglado las paredes exteriores que amenazaban en derrumbarse. En la casa conocida como cal Masober se repararon las paredes maestras; se construyó un balcón, una escalera y dos habitaciones. Se han construido cuatro nuevos edificios; dos compuestos de bajos y primer piso y de bajos y dos pisos los otros dos. Los dos primeros son propios del senyor Boixader". Es tracta d'una descripció d'un seguit d'obres que es van fer a la zona i que esmenten les cases de l'arrendador, cal masover i cal Duaner posant en dubte a quines edificacions correspondrien.

  CASAS SOLER, QUIM (2004) "La pagesia i l'època preindustrial" a Erol. Suplement 3.COBOS GUIXÉ, XAVIER; PASTOR HERNÀNDEZ, CARLES (2011). Guardiola de Berguedà. Records d'un instant. Zenobita edicions. Documentació original (escriptures de compra venda de la finca cedides per Joan Casals Boixader de "Cal Guardiola")