Casa Doctor Aubert
L'Ametlla del Vallès

  Vallès Oriental
  C/ Major, 13
  313

  Coordenades:

  41.673
  2.25969
  438376
  4613736
  Número de fitxa
  08005 - 188
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Pla Especial Protecció Patrimoni Arquitectònic (nº 18)
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  8640031DG3184S0001RL
  Autor de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Casa de cos en cantonada, formada per planta baixa, planta pis i sotacoberta. La coberta és de teula àrab a dues vessants amb el carener paral·lel al carrer Major. La façana principal, que dona al carrer Major, s'avança respecte l'alineació de la vorera sud produït un estretament. La cantonada del carrer Major amb el carrer Antoni Gaudí es troba aixamfranada i rematada a l'alçada del primer forjat amb una petxina per tal de millorar l'accessibilitat. La façana està revestida amb morter de calç, a excepció de la planta baixa, que presenta una reparació amb morter de ciment pòrtland. La façana principal està estructurada segons un únic eix, tot i que en la planta baixa hi ha una petita finestra recent que trenca la composició. Les dos obertures superiors conserven encara la fusta antiga i la barana de ferro.

  AA.DD. (2008). Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic de l'Ametlla del Vallès. Inèdit.