Casa dels amos de Vila-seca Sant Vicenç de Torelló

Osona
C. Vila-seca, 29

Coordenades:

42.06128
2.25437
438308
4656849
08265-38
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
1881
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
8470801DG3587S0001FZ
Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn

La casa dels amos de la colònia Vila-seca està situada a l'extrem nord de la colònia, al final del carrer Vila-seca. És un edifici aïllat de planta rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a quatre vessants. La façana de migdia i tramuntana estan definides per tres galeries horitzontals amb tres pòrtics d'arc carpanell arrebossat, de les quals les del frontis es prolonguen amb un pòrtic als pisos superiors. A la façana principal, cadascun dels pisos consta de tres portals d'arc pla arrebossat que dónen accés a la terrassa de la galeria. La façana de llevant, aliniada amb la carretera, consta de diversos portals i finestrals, els de la planta baixa i el pis d'arc rebaixat i els de les golfes d'arc pla, tots ells arrebossats i distribuïts de forma aleatòria. La façana de tramuntana queda tancada per un cos quadrangular amb la part superior habilitada com a terrassa i un baluard. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat de color rosat i les galeries de color gris, amb un sòcol de pedra. Davant la façana de migdia hi ha un pati que queda tancat per un baluard.

La casa va ser construïda l'any 1881 per allotjar als amos i socis fundadors d'una de les fàbriques de la colònia Vila-seca, la societat Almeda, Sindreu i Puget. Es va bastir una casa senyorial dotada d'una important extensió de terra, on s'hi va plantar un magnífic jardí romàntic.

VINYES, J. (2003). "La rehabilitació de Vila-seca: passat i futur d'una colònia tèxtil del Ter", Nous usos per a antics espais industrials. Girona: Universitat de Girona.