Casa del carrer Nou 49 -can Tabola- Talamanca

Bages
Carrer Nou 49, 08279 Talamanca
Carrer Nou 49, 08279 Talamanca

Coordenades:

41.73648
1.97773
414989
4621023
08277-94
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 53518DG1251S
Quim Serdà Manau

Es tracta d'una antiga casa del 1720 molt reformada. Té una planta rectangular amb coberta a dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal, que mira a llevant. El parament és a base de pedruscall amb carreus de pedra més ben disposats a les cantonades, i amb els clàssics emmarcaments a les obertures -llinda i brancals- i escopidors a les finestres. La casa presenta planta baixa, primer pis i golfes -just al mig de la coberta- segons la distribució original d'àrea productiva, residència i magatzem. L'entrada principal, a llevant, presenta un gran arc adovellat format per dovelles rectangulars que descansen damunt dos brancals formats per carreus rectangulars i quadrangulars ben escairats. Es distribueixen per la planta baixa i primer pis un seguit de finestres, alguna de les quals reconvertida en balcó. L'entrada principal està lleugerament descentrada de l'eix de la coberta, fruït de modificacions i ampliacions que la casa ha sofert amb els anys. Prova d'això són el porxo afegit a l'alçada del primer pis a la façana de migdia i les dates que trobem gravades en algunes llindes d'aquest mateix costat de la casa, com 1641 o 1723. Cal tenir en compte que al segle XVIII el conreu de la vinya té un creixement molt important. Aquesta abundància econòmica es plasma amb ampliacions arquitectòniques, adquirint les cases l'aspecte i fisonomia actual.

El fort creixement demogràfic experimentat durant el segle XVI, va suposar noves necessitats d'espai de creixement urbanístic de Talamanca, originalment situat entre l'església i el castell. Probablement a començaments del segle XVII el nucli primitiu va quedar-se petit, es construeix el Raval de Talamanca, un grup de cases un xic allunyades del centre del poble. Si observem la topografia geogràfica del lloc, observem que l'espai més pla i més adequat per edificar cases, més enllà de la zona de l'església, és la zona de l'actual plaça del Raval. Ens podem imaginar doncs, la configuració del poble de Talamanca al s. XVII com a dos petits nuclis de cases: un entre l'església i el castell, i l'altre al raval, units per un camí situat entre un puig i un cingle. El següent pas fou donat al segle XVIII. El fort creixement demogràfic d'aquest segle, en consonància amb el creixement econòmic, fa pensar que l'església i el raval no foren suficients per acollir tota la població. Possiblement fou en aquests moments que el poble s'acabà d'expandir urbanísticament donant lloc als carrers anomenats Nou i d'en Padró, moment en què el poble va adquirir la configuració actual. VALDENEBRO (1994:59) Moltes d'aquestes cases tenen gravat a les llindes o dovelles dels portals la data de la seva construcció, mentre que altres dates que trobem a les finestres, responen a posteriors modificacions o ampliacions. Situem doncs Can Tabola dins aquest context de creixement demogràfic, confirmant-se aquest fet observant la cronologia que trobem gravada a les llindes de les finestres. Es tractava d'una casa organitzada conforme la clàssica distribució de planta baixa com a espai de producció, primer pis com a vivenda i segon pis com a magatzem. Les feines del camp -vinya i cereals- junt amb l'horta i la ramaderia serien els eixos de subsistència familiar, segurament fins a mitjans segle XX, moment en que es generalitza l'abandonament de les terres de cultiu al terme. Igual que moltes cases del poble, deu conservar les tines interiors. Tant per la seva ubicació, en un punt privilegiat del poble, com per la seva grandària, ens indica que can Tabola esdevingué una de les cases importants del poble. La casa està recentment reformada i actualment ofereix les seves dependències per al turisme rural.

VALDENEBRO, Raquel (1994). El castell i el poble de Talamanca. Centre d'Estudis del Bages, Manresa.