Casa del carrer Gran núm. 8 Calldetenes

Osona
Nucli urbà de Calldetenes. C/Gran núm. 8 (08506 Calldetenes)
C/Gran núm. 8, dins del nucli urbà de Calldetenes

Coordenades:

41.92524
2.28337
440581
4641724
08037-91
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Regular
Actualment es troba deshabitada, i malgrat que el seu estat de conservació és bo, aquest accelera el seu deteriorament. També corre el perill de ser enderrocada per tal d'aprofitar el solar per noves construccions.
Legal
Normes subsidiàries Aj.Calldetenes. Núm.1.6
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 001A09001
Raquel Valdenebro Manrique

Edifici de planta quadrangular entre mitgeres, cobert a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana. Compta amb planta baixa, primer pis i pis sota coberta. La seva orientació es fa en sentit nord-sud, amb la façana principal encarada al nord, formant part de la línia de façanes que conforma el carrer Gran del nucli urbà de Calldetenes. Es tracta d'una construcció feta segurament amb mur de mamposteria irregular amb les cantonades i les obertures reforçades per carreus quadrangulars més ben escairats, però en realitat no s'aprecia ja que la casa es troba arrebossada i pintada en color blanc. La planta baixa s'obre amb un portal arquitravat situat lleugerament desviat a l'esquerra. Els carreus que el conformen es troben pintats, per tant, no es pot apreciar si la llinda superior és de pedra i monolítica o és feta amb altre tipus de material. Al cantó esquerre s'obre una finestra quadrangular enreixada. Aquest portal es troba protegit per una porta feta amb llistons de fusta i pintada de color marró, a l'igual que el sòcol, que sembla original. A la dreta del portal principal s'obre una altra porta, de construcció més recent, segurament durant les darreres dècades del segle XX, que dóna accés a un comerç obert als baixos. Destaca la presència d'un sòcol pintat de color marró fosc, que recorre tota la façana. Al primer pis s'obre un balcó central, que permet observar els carreus que reforcen l'obertura. Compta amb una barana de reixa i una peanya motllurada. A la dreta s'obre una finestra quadrangular, rematada a la part superior per una llinda monolítica i carreus quadrangulars als brancals. Al pis sota teulada s'obren dos finestrons de similars característiques. La façana posterior i les laterals no poden observar-se, ja que es tracta d'un edifici entre mitgeres integrat dins la xarxa urbana de Calldetenes.

Al llistat de les normes subsidiàries de l'Ajuntament de Calldetenes apareix com a casa del carrer gran núm. 36

Malgrat que no es compta amb cap data gravada que indiqui l'any de construcció de la casa, cal pensar que es tracta d'un edifici aixecat en un moment molt proper al veí edifici del núm. 6 amb el qual afronta, ja que ambdues tenen característiques constructives similars i un aspecte molt semblant. Caldria, doncs, suposar que estem davant d'un edifici que pot ser situat cronològicament durant la segona meitat del segle XVIII. L'establiment de població a Calldetenes va començar a la segona meitat del segle XVI. El 1609 el nucli de cases de Calldetenes ja devia estar consolidat. Estructuralment, el nucli antic és format per la confluència dels antics camins que anaven de Vic a França per Sant Julià de Vilatorta (carrer gran), i per la branca que d'allà sortia i anava a Sant Tomàs de Riudeperes. Entre ambdós camins va sorgir una plaça, la Plaça Vella, i el conjunt es va acabar completant amb un seguit de carrers annexes més petits. Si bé el carrer Gran es trobava ja plenament consolidat al segle XVII, bona part de les seves edificacions pertanyen al segle XVIII, especialment les corresponents als extrems del carrer, la qual cosa indica el seu creixement durant aquest període.

AA.DD. ( 1995) Calldetenes. Imatges en el temps. Primera part (1911-1960). Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes AA.DD (1996) Normes subsidiàries de Planejament. Normes urbanístques. Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes. VILAMALA I SALVANS, J (2002) De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d'un poble viu. Ed. El Mèdol. Calldetenes.