Casa del carrer dels Teixidors, 9 Balenyà

Osona
C. dels Teixidors, 9

Coordenades:

41.81332
2.23484
436446
4629333
08017-213
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Regular
La coberta presenta desperfectes.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6695814DG3269N0001LQ
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

És una casa entre mitgeres construïda al segle XIX. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures; al centre hi ha un portal d'arc carpanell arrebossat i brancals de pedra. Al costat hi ha un portal d'arc escarser arrebossat, i la resta d'obertures són d'arc pla arrebossat. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat.