Casa del carrer del Pont, 40 Aiguafreda

Vallès Oriental
C. del Pont, 40

Coordenades:

41.766
2.25201
437827
4624066
08014-253
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Diversos propietaris
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Casa construïda a principi del segle XX. És un edifici adossat, amb un pati en un costat, que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Totes les obertures del frontis són d'arc pla arrebossat emmarcades amb una motllura. Els finestrals del pis tenen sortida a un balcó corregut de baranes forjades. A la part central hi ha el suport de la corriola. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat, amb les obertures de diferent tonalitat. El ràfec està acabat amb cabirons, entre els que s'intercala rajola decorativa.