Casa del carrer de la Parellada, número 49 Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de la Parellada, 49

Coordenades:

41.34623
1.70043
391277
4578008
08305-366
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13311CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa que fa cantonada amb el carrer del Pou de la Pina; és de planta rectangular i consta de planta baixa i tres pisos, amb la coberta de terrat.
La façana té una distribució simètrica, però la planta baixa ha estat remodelada per adaptar-la als nous usos comercials. Destaca la tribuna de la primera planta, centrada i amb vidriera. Hi ha un balcó a cada costat de la tribuna, d'obertura única, adintellades i porticons de llibret. En el segon pis, per damunt la vidriera hi ha un balcó amb la mateixa forma que la tribuna que el sosté. Als laterals hi ha balcons, seguint l'eix vertical. El tercer pis marca les diferències, ja que hi trobem una balconada amb tres obertures adintellades.
La façana del carrer del Pou de la Pina també té una distribució simètrica. En el primer i tercer pis, hi ha una balconada amb triple obertura adintellades. En el segon pis, hi ha tres balcons d'obertura única, també adintellada.
El coronament de la façana és amb una cornisa i una barana de ferro del terrat entre pilastres d'obra. El parament és llis excepte el de la planta baixa que és de plaques de marbre brillant.