Casa de Vila Guardiola de Berguedà

  Berguedà
  Al nucli de Gavarrós
  A l'oest de l'església de Sant Genís en uns marges damunt de Cabanes. Pista de Gavarrós 5 Km
  1367

  Coordenades:

  42.2811
  1.91439
  410489
  4681558
  08099-165
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Modern
  Popular
  XIII o XIV
  Dolent
  Completament enderrocat amb la teulada desapareguda i els forjats interns esfondrats, cobert de vegetació.
  Inexistent
  Si. Núm..3398. IPAC (Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya)
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08098A00200016
  Pere Cascante i Torrella

  Ruïnes d'una construcció quadrangular situada a ponent de l'Església de Sant Genís i composta per una planta baixa, un primer pis i unes golfes. Avui dia ha perdut la coberta però segons encara s'endevina sembla ser que estava formada per una teulada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal orientada a migdia on també s'hi obria la porta d'entrada formada per un arc rebaixat amb les dovelles col·locades a "sardinell". Damunt seu hi ha l'esvoranc d'una finestra que encara conserva la llinda de fusta. A la paret de ponent hi ha adossat un volum quadrat que correspondria amb el forn de pa i que encara conserva la volta del forn amb les pedres col·locades a "plec de llibre" i la boca del forn formada per un bloc monolític de pedra picada i muntants també de pedra. La resta de façanes estan completament cegues. L'aparell constructiu de l'edifici és de carreus de pedra ben treballats i escairats, units amb argamassa de calç i disposats en filades més aviat regulars. Le cantonades i els bastiments de les obertures són en pedra picada. L'aparell del volum del forn és de maçoneria més irregular i amb fragments de teula i maó a trenca junt. A la part de llevant s'endevinen algunes empremtes d'algun cos o annex.

  La planta de l'edifici i la seva aparença a "torre" amb un aparell que recorda les construccions de l'epoca medieval ens permet interpretar l'orígen d'aquest edifici en aquest període. Possiblement correspondria a un mas-torre o mas fortificat proper a l'església de Sant genís i situat dins el perímetre de la seva sagrera. L'aparell recorda també a la part est de la casa de Cabanes i podria datar-se del segle XIII o XIV. Posteriorment se li afegí el volum del forn i els coberts o annexos, avui completament enrunats. Sota de les cases de "cal serres i de Cal Muntaner" hi ha un prat que en diuen també casa en vila, potser relacionat amb la casa o amb les seves terres.

  L'origen de la casa de Vila ens és molt incert ja que no hem pogut accedir a la seva documentació. Pensem que per la seva proximitat amb l'església de Sant Genís de Gavarrós el seu origen seria amb les donacions fetes al monestir de Sant Llorenç entre el 983 i 1031 com una casa situada dins la sagrera i dins el terme de Sant Genís. Amb tot el seu topònim de "vila" ens faria pensar en la casa o batllia del terme de Gavarrós. Tot i així en el cadastre de Gavarrós de 1729 apareix com a una finca vinculada als Cabanes i posteriorment en els documents de 1756, 1778 i 1780 ens surt referenciada al terme de Sant Genís de Gavarrós

  CASAS SOLER, QUIM (2004). "La vall de Brocà en els segles XVIII i XIX. a Erol, Suplement 3 p-8 i 9 . CLARET, J i ROCA , A (1982). "Conjunt de Gavarrós".Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de cultura. AMGB. Cadastre de Brocà 1729. AMGB. Full solt.