Casa de la Segarulla o Segarulls Guardiola de Berguedà

  Berguedà
  Damunt de Cal Companyó en uns planells orientats a sud i a escassos metres de la casa
  Pista de Cal Companyó a Brocà, passat 300 mts hi ha uns camps que hi van
  890

  Coordenades:

  42.24522
  1.8948
  408822
  4677595
  08099-56
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Modern
  Popular
  XVIII
  Dolent
  Es conserven part de les parets perimetrals amb certa alçada però amenaça ruïna ja que està cobert de vegetació.
  Inexistent
  Fàcil
  Productiu
  Privada
  08098A00600050
  Pere Cascante i Torrella

  Ruïnes de l'antiga casa de "Segarulla" i dels seus coberts annexos. Actualment només en resten dempeus les parets de la banda nord i oest amb aparell de maçoneria i reble i les cantonades en pedra picada. Pel que s'intueix encara ara, la masia hauria estat encarada a sud i hauria estat composta per una planta més aviat rectangular de dos cossos formada per una planta baixa, una planta pis i un sota coberta. La teulada hauria estat a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal orientada a sud. No sembla pas que hagués tingut elements remarcables. Annex a la banda sud hi hauria hagut els coberts o pallisses construïts amb un aparell de reble i maçoneria de pedres mal treballades i escairades, unides amb un morter de calç de color rogenc molt pobre i amb façana a la cara sud amb gran eixides de fusta sostingudes per pilars de pedra. La coberta hauria estat a un sol vessant

  Per les característiques tipològiques no sembla pas que aquesta masia sigui anterior al 1700. Tot i així al cadastre de Brocà de 1756 ja la cita com una possessió de Vilella i en documents posteriors de 1856 es continua citant.

  La documentació de la casa ens apareix al 1756 en el cadastre de Brocà quant esmenta la casa de Segarulls com a masoveria de Rotllant. Documents posteriors i datats de 1856 aquesta finca pertanyia a la parròquia de Sant Martí de Brocà. Posteriorment i a l'inventari o llistat de les cases de Brocà es torna a esmentar la finca de Segarulls juntament amb Martinet, cal Blau, caballera, Casanova de Cal Companyó, Vilella, les Planas, Cal Companyó i Casanova de Cal Companyó. Finalment el darrer document consultat i corresponent al full solt de Cal Galló també la situa en el "cuartel sur" juntament amb la casa de baix, Vilalta, Companyó, Sagarulla, Casanova de Companyó, cal Blau, Hostal nou, Caballera i Casanova de Rotllant. La casa es va abandonar a mitjans dels anys 40 i avui dia està pràcticament arruïnada

  AMGB. Cadastre de Brocà 1756. AMGB. Full solt. Enumeració de les cases de Brocà