Casa Cuch Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de Ramon Freixes, 16

  Coordenades:

  41.34167
  1.69976
  391213
  4577502
  08305-322
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  XX
  Bo
  Inexistent
  Si:IPA 5023
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13317CF9717N
  Jordi Montlló Bolart

  Casa entremitgeres de planta rectangular amb la coberta de teules àrabs a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal; consta de planta baixa i pis.
  Planta baixa amb la porta d'accés al lateral dret d'arc de mig punt i trencaaigües resseguint l'arc de mig punt. Al seu costat, trobem una obertura d'arc carpanell i amb el mateix tipus de trencaaigües que la porta d'accés.
  A la planta pis, hi ha un balcó d'obertura única adintellada amb barana de ferro, amb motllura al seu voltant, curvilínia en la part superior. Al seu damunt hi ha un orifici de ventilació. Parament llis, amb cornisa per separar la planta baixa del primer pis i coronament amb el capcer entretallat.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.