Casa carrer Ferrers, 60 Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer dels Ferrers, 60

Coordenades:

41.34839
1.69961
391212
4578248
08305-43
Patrimoni immoble
Edifici
Modernisme
Contemporani
XX
1908
Eugeni Campllonch i Parés
Bo
Inexistent
Si:IPA 4972
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13331CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, consta de planta baixa i dos pisos. Façana principal composta a partir d'un eix de verticalitat. A la planta baixa hi ha el portal d'accés amb arc de mig punt. Al seu damunt, hi ha un balcó amb barana de ferro forjat, d'obertura única d'arc rebaixat. A la segona planta, hi trobem una triple obertura separada per pilars, d'arcs trilobulats molt rebaixats amb barana de ferro forjat ondulada.
El parament de la façana és a la planta baixa a saltacavall i llis a les plantes superiors, amb un sòcol de pedra i està coronat amb un gran ràfec. Per sota el balcó i unint aquest amb la falsa clau de la portalada, hi ha un gran modilló esculturat amb motius vegetals.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès, pàg. 148.