Casa carrer de la Font 3 -Vila i Duran- Talamanca

Bages
Carrer de la font 3, 08279 Talamanca
Carrer de la font 3, 08279 Talamanca

Coordenades:

41.7364
1.97801
415012
4621014
08277-103
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 53526DG1251S
Quim Serdà Manau

Edifici de planta quadrangular amb la coberta a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal, encarada a llevant. Presenta planta baixa, primer pis i golfes, segons la distribució original, i el parament de la casa és fet a base de pedruscall disposat irregularment per les façanes, exceptuant alguna de les cantonades, on hi destaquen blocs de pedra ben escairats i ben disposats. S'hi veuen també alguns trossos d'arrebossat. A la façana principal hi ha el portal d'accés a la casa. Presenta un arc rebaixat fet per maons en plec de llibre, i que està lleugerament desplaçat a migdia respecte l'eix central de la coberta. Just al costat de l'entrada trobem una llinda que té gravat: 'Vila i Duran 1740-1995'. També a la planta baixa però pel costat septentrional, trobem una segona porta d'accés a la casa, també amb arc rebaixat amb maons en plec de llibre. A l'alçada del primer pis, hi destaca a la façana principal un balcó coronat per una volta amb maons plans. A nord, una gran finestra emmarcada amb llinda i brancals, i dues petites finestretes a migdia, completen les obertures d'aquesta planta. Al capdamunt, a l'alçada de les golfes, destaquen a la façana principal dues obertures amb volta de maons plans que han estat parcialment tapiades a la seva base. Una petita finestra emmarcada amb llinda i brancals completa les obertures d'aquesta planta. A ponent, resta adossada a la casa veïna.

El fort creixement demogràfic experimentat durant el segle XVI, va suposar noves necessitats d'espai de creixement urbanístic de Talamanca, originalment situat entre l'església i el castell. Probablement a començaments del segle XVII el nucli primitiu va quedar-se petit, es construeix el Raval de Talamanca, un grup de cases un xic allunyades del centre del poble. Si observem la topografia geogràfica del lloc, observem que l'espai més pla i més adequat per edificar cases, més enllà de la zona de l'església, és la zona de l'actual plaça del Raval. Ens podem imaginar doncs, la configuració del poble de Talamanca al s. XVII com a dos petits nuclis de cases: un entre l'església i el castell, i l'altre al raval, units per un camí situat entre un puig i un cingle. El següent pas fou donat al segle XVIII. El fort creixement demogràfic d'aquest segle, en consonància amb el creixement econòmic, fa pensar que l'església i el raval no foren suficients per acollir tota la població. Possiblement fou en aquests moments que el poble s'acabà d'expandir urbanísticament donant lloc als carrers anomenats Nou i d'en Padró, moment en què el poble va adquirir la configuració actual. VALDENEBRO (1994:59) Cal pensar doncs, que les cases del carrer de la font també foren bastides en aquest període. Els treballs al camp -vinya, cereals, horta- junt amb l'activitat ramadera, serien els eixos de l'economia familiar. De fet, el cos original de la casa està organitzat conforme el clàssic repartiment d'àrea productiva a la planta baixa, residència al primer pis, i magatzem al segon, i d'acord amb el desenvolupament econòmic del poble. És a dir, al llarg del segle XVIII i XIX el conreu de la vinya té un creixement molt important. Aquesta abundància econòmica es visible amb les modificacions i ampliacions arquitectòniques, adquirint les cases l'aspecte i fisonomia actual.

VALDENEBRO, Raquel (1994). El castell i el poble de Talamanca. Centre d'Estudis del Bages, Manresa.