Casa carrer de la Costa 8 Talamanca

Bages
Carrer de la Costa 8, 08279 Talamanca
Carrer de la Costa 8, 08279 Talamanca

Coordenades:

41.73641
1.97799
415011
4621015
08277-96
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 53526DG1251S
Quim Serdà Manau

Casa de planta quadrangular amb coberta a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, que mira a llevant. Presenta tres pisos, conforme la tradicional organització de l'àrea productiva a la planta baixa, residència al primer pis i magatzem al segon, a més d'un soterrani -celler-. El parament és de pedruscall amb carreus més grans i ben treballats a les cantonades, i amb el clàssic emmarcament de les obertures amb llinda, brancals i escopidors. L'entrada principal presenta un gran arc de mig punt adovellat que es troba lleugerament desplaçat respecte l'eix central d'aquesta façana. Trobem per tots els costats de la casa un gran nombre de finestres a l'alçada de la planta baixa i del primer pis, moltes d'elles de nova factura i obertes segons la distribució interior de la casa. Les golfes es localitzen a la part central de la coberta. En imatges de la casa de principis de segle XX s'observa que a la façana principal hi havia un gran balcó a l'extrem septentrional, lloc on avui trobem una finestra. La casa ha sofert fortes modificacions al llarg del temps, si bé el cos el situem arquitectònicament al segle XVIII, en consonància amb les cases que trobem al voltant.

El fort creixement demogràfic experimentat durant el segle XVI, va suposar noves necessitats d'espai de creixement urbanístic de Talamanca, originalment situat entre l'església i el castell. Probablement a començaments del segle XVII el nucli primitiu va quedar-se petit, es construeix el Raval de Talamanca, un grup de cases un xic allunyades del centre del poble. Si observem la topografia geogràfica del lloc, observem que l'espai més pla i més adequat per edificar cases, més enllà de la zona de l'església, és la zona de l'actual plaça del Raval. Ens podem imaginar doncs, la configuració del poble de Talamanca al s. XVII com a dos petits nuclis de cases: un entre l'església i el castell, i l'altre al raval, units per un camí situat entre un puig i un cingle. El següent pas fou donat al segle XVIII. El fort creixement demogràfic d'aquest segle, en consonància amb el creixement econòmic, fa pensar que l'església i el raval no foren suficients per acollir tota la població. Possiblement fou en aquests moments que el poble s'acabà d'expandir urbanísticament donant lloc als carrers anomenats Nou i d'en Padró, moment en què el poble va adquirir la configuració actual. VALDENEBRO (1994:59 A manca d'una data gravada al portal per tal de poder situar cronològicament la casa, hem de recórrer a les cases del voltant -que en tenen, doncs s'entén que foren bastides en el mateix moment, a principis del XVIII, coincidint amb el creixement del poble. Era una casa organitzada conforme la clàssica distribució d'àrea productiva a la planta baixa, residència al primer pis, i magatzem al segon. Avui, encara es conserva aquesta distribució original, malgrat les modificacions i ampliacions que ha sofert. Els treballs al camp junt amb l'activitat ramadera serien els eixos principals de l'economia familiar.

VALDENEBRO, Raquel (1994). El castell i el poble de Talamanca. Centre d'Estudis del Bages, Manresa.