Casa carrer Castell 1 Talamanca

Bages
Carrer del Castell 1, 08279 Talamanca
Carrer del Castell 1, 08279 Talamanca

Coordenades:

41.73814
1.97704
414934
4621208
08277-68
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
XV-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Fundació Pere Tarrés, carrer Numància 149-151, 08029 Barcelona
Quim Serdà Manau

Edifici de planta rectangular amb la coberta a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal, encarada a nord-est, i que conforma el primer tram de la línia del carrer castell. Presenta planta baixa, primer pis i golfes, i el parament de la casa és fet a base de pedruscall disposat irregularment per les façanes, exceptuant els vèrtex de les parets, on hi destaquen blocs de pedra ben escairats i ben disposats. A la façana principal hi ha el portal d'accés a la casa. Presenta un gran arc adovellat al centre de la façana, fet amb dovelles rectangulars molt grans, que es recolzen damunt dos brancals formats per carreus rectangulars ben escairats disposats horitzontal. En aquesta mateixa façana, trobem petites finestres distribuïdes per els tres pisos de la casa, sota el patró constructiu de llinda que descansa damunt dos brancals i amb ampit motllurat, en alguns casos. Cal destacar la finestra de la planta baixa oberta més a llevant, ja que presenta uns brancals formats per una antiga llinda partida per la meitat que té gravada la inscripció de 1723, quedant dos dels números a cada costat de la finestra. Una reforma del segle XX va eixamplar la finestra central i la va convertir en un balcó, trencant part de les dovelles superiors de l'arcada del portal. Presenta una llinda monolítica que té gravada la data de 1610, i l'intradós del balcó es decora amb un petit rebaix que el recorre perimetralment. De la façana principal fins a la façana est, hi destaca un banc de pedra que les recorre perimetralment. En aquest costat de llevant s'obren quatre grans finestres amb les mateixes característiques tipològiques que les anteriorment descrites. La façana sud-oest dóna a un pati particular de grans dimensions. Presenta un porxo afegit a l'alçada del primer pis que es recolza sobre dues arcades que salven el desnivell del terreny, tot creant un espai auxiliar utilitzat com a magatzem. La façana de ponent té adossat un cos de construcció moderna. Presenta dues obertures segons la tipologia ja descrita amb un porxo a la planta baixa i un altre porxo amb terrassa a l'alçada del primer pis. En una llinda de finestra hi ha gravat: ‘1702 d'Antoni Vila'. Un contrafort de grans dimensions sosté la façana des del segon pis fins al pati de la casa. Tota la teulada de la casa ha estat aixecada uns centímetres en una de les darreres transformacions que ha sofert. Els interiors han estat adequats conforme la seva funcionalitat com a casa de colònies, així que està completament reformada. No conserva la distribució original ni elements arquitectònics rellevant, sols veiem alguna entrada amb llinda i brancals.

Antiga rectoria del poble. Fa anys havia tingut una comunitat de frares, i fins i tot s'hi havia fet classe a principis de segle XX, quan l'escola del municipi era als baixos de l'actual ajuntament. El precari estat de conservació de la rectoria i l'afluència de visitants a Talamanca van animar al mossèn Lluís Costa (+1988) a arranjar-la per convertir-la en una casa de colònies, que va entrar en funcionament l'any 1993.

VALDENEBRO, Raquel (1994). El castell i el poble de Talamanca. Centre d'Estudis del Bages, Manresa.