Casa a la carretera de Ribes, 44 Aiguafreda

Vallès Oriental
Ctra. De Ribes, 44

Coordenades:

41.76874
2.2506
437712
4624372
08014-8
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
IPA 28312
Fàcil
Residencial
Privada
7945028DG3274N0001GS / 7945028DG3274N0002HD / 7945028DG3274N0003JF / 7945028DG3274N0004KG
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Casa construïda durant la primera meitat del segle XX segons la influència de l'estètica noucentista. És un edifici de planta rectangular que està constituït per dues vivendes independents. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Totes les obertures del frontis són d'arc escarser emmarcats amb ceràmica; a la planta baixa trobem tres portals i dues finestres intercalades. Al pis hi ha dos finestrals amb sortida a balcons d'obra de base motllurada. Les cantonades i els nivells de forjat estan acabats amb ceràmica que, juntament amb les obertures, contrasten amb el parament dels murs de paredat comú. El ràfec està acabat amb cabirons.

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Aiguafreda (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.