Casa a la carretera de Ribes, 21 Aiguafreda

Vallès Oriental
Ctra. De Ribes, 21

Coordenades:

41.76708
2.25167
437799
4624186
08014-10
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1903
Bo
Inexistent
IPA 28315
Fàcil
Residencial
Privada
7944002DG3274S0001FB
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Casa construïda a principi del segle XX sota una certa influència de l'estètica modernista. És un edifici aïllat de planta rectangular i d'un sol nivell d'alçat. Té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons tres eixos, definits per obertures d'arc pla emmarcades amb una motllura. Corona la façana un capcer semicircular amb l'any "1903" inscrit a la part central. El tractament dels murs és arrebossat, amb les motllures de diferent tonalitat.

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Aiguafreda (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.