Carreu pre-romànic de Sant Andreu de Gurb Gurb

Osona
Parròquia de Sant Andreu de Gurb
A 975 metres per pista asfaltada de la carretera BV-4601, punt quilomètric 3'400

Coordenades:

41.95539
2.22203
435525
4645116
08100-246
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval
Pre-romànic
X
Regular
Una de les dues cares esculpides ja no conserva el relleu.
Legal
Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
Fàcil
Estructural
Privada
Ref.Cad: 08099A01909018
Jordi Compte

El carreu pre-romànic de Sant Andreu de Gurb es troba ubicat en una cantonada a l'extrem sud-est de l'església de Sant Andreu de Gurb, encastat a l'arrancada de l'absis de l'església.
Es tracta d'un carreu de pedra treballada de dimensions notables, uns 50 centímetres d'ample per uns 40 d'alçada, esculpida en una cara, tot i que originalment es trobava esculpida en les dues cares que queden exemptes. La cara decorada que s'ha conservat presenta una decoració en alt relleu que consisteix en tres filades horitzontals de motius geomètrics que es repeteixen. En la línia inferior hi ha quatre elements florals emmarcats en un cercle. A la línia central hi ha quatre creus gregues emmarcades en un quadrat, les dues centrals amb una inclinació de 45 graus i lleugerament diferents. A la línia superior hi ha tres motius geomètrics amb un emmarcament semicircular que consisteixen en uns nervis que es ramifiquen sortint d'una base triangular, a mode d'arbre estilitzat.

Es creu que aquest carreu és una imposta que prové de la primitiva església de Sant Andreu, documentada des de l'any 942, i que va ser aprofitada en la important reforma del segle XII, tot i els pocs exemples de reaprofitament semblants en aquesta època . Originalment formava part d'un bloc lleugerament més gran que es va erosionar i del que encara en queda testimoni gràfic, amb el relleu d'un lleó rampant en la cara actualment erosionada. Es creu que era una imposta, col·locada a mode de capitell, del portal de l'església primitiva de l'any 942, d'estil pre-romànic i amb influència oriental en la seva decoració.

AADD (1984). Catalunya Romànica. Osona. Volum II. Enciclopèdia Catalana, S.A.
AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.