Carrer Raval Artés

Bages
Carrer del Raval

Coordenades:

41.7976
1.95729
413372
4627830
08010-68
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
XVII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
diversos
Jordi Montlló Bolart

Es tracta d'un dels carrers més antics d'Artés, ubicat a l'est del municipi. Hi ha cases que tenen llindes gravades amb diferents dates del segle XVIII (1746, 1777, 1759, 1771, 1749, 1746 i 1770). La del número 102 té una llinda amb la data de 1696 i la inscripció "Casa d'Andreu Caral". La casa del número 99 té una llinda amb l'any 1746; la del número 51, de l'any 1777; la del número 28 amb l'any 1859.
Destaca la casa de Ca l'Esquerrà (núm. 71) amb una capella dedicada a Sant Antoni. També la casa del núm. 106, de planta rectangular i a tres vents, consta de planta baixa, pis i golfes, amb la coberta a dues aigües i el carener paral·lel a la façana. La dovella central del portal rodó porta inscrita la data de 1740 i dos cors a sota dels quals es pot llegir "Jesús i Maria".
A mig carrer, hi ha un eixamplament que s'anomena plaça del Llop; l'element destacat és un plafó de rajoles amb un text de Francesc Blancher i Puig, recordant l'esdeveniment d'una cacera de llop que va esdevenir en aquest indret, i per aquest motiu s'anomena plaça del Llop.

Es comença a formar en el segle XVII, a partir de la placeta del Llop. Des d'aquell moment s'edifica en direcció a la Barquera. Les escriptures mostren diverses vendes de patis: l'any 1747 i l'any 1760, Magí Sobrebals ven patis a Joan Serena, Josep Vila, Víctor Sobrebals, Francesc Domènech, Jaume i Joan Abadal i Valentí Camp. L'amo del mas Quingles en va vendre l'any 1760 a tres germans: Jaume, Bartomeu i Miquel Cruselles.
En el recompte de 1750-60, consta que hi havia 49 cases en el raval del Pinetar. Durant tot el segle XVIII es van construint cases seguint una línia fins a connectar amb el carrer de la Barquera, que les carreteres van trencar per poder passar prenent la configuració actual.

FERRER, Ll. i BONET, A. (1990) Artés. Societat i economia d'un poble de la Catalunya Central. Ajuntament d'Artés.