Carrer Pedró Martorell

Baix Llobregat
C. Pedró

Coordenades:

41.47712
1.92454
410207
4592282
08114-225
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edificat bàsicament amb edificis estrets de dues o tres plantes com són els dels números 3A, 7, 33 (1936), 35 (1940) i 37 (1945).

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A2 16 BPU-04.CA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

El carrer rep el nom perquè antigament allà s'ubicava una creu de terme o pedró. Al museu municipal Ros es conserva un fragment de la columna de la creu de terme.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.