Carrer Pare Jaume Català, núm. 47 Cabrera de Mar

Maresme
Carrer Pare Jaume Català, núm. 47 / Carrer Anselm Clavé, núm. 21
101

Coordenades:

41.52784
2.39288
449350
4597533
08029-44
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
XIX
Bo
Legal
POUM-45
Fàcil
Residencial
Privada
9477305DF4997N
Marc Guàrdia i Llorens

Casa de poble ressenyable, entre d'altres qüestions, per tenir dues façanes oposades d'estils ben diferents. L'edifici original és de tres cossos distribuïts en planta baixa, planta pis i golfes. El teulat és a un vessant, amb aiguavés a la façana sud. Posteriorment se li afegeix un cos més que no assoleix les tres alçades, establint-se només en planta baixa i pis.
La façana sud, la principal, té uns trets de disposició dels elements molt racionals, amb portes i finestres ben distribuïts. Aquest conjunt es troba emmarcat per una balaustrada sobre les golfes. Per l'altra banda, la façana nord, presenta un bell exemple de façana d'estil neoclàssic, coronada també per una balaustrada amb timpà en semicercle on hi ha la data inscrita. La porta i el balcó estan emmarcats per columnes, adossatdes a la façana, i destaquen dues pilastres que emmarquen el balcó, coronades per hídries gallonades.

La inscripció de la façana nord, presenta la data MDCCCLXII (1862), tot i que no sabem si correspon a una reforma o és de construcció, i si afecta només a aquesta part de la casa o també té a veure amb l'estructura de 3 cossos del cantó sud.

L'edifici també consta en el plànol "Plano geométricoparcelario del distrito municipal de Cabrera" de 1879 (Rovira 2006).

ROVIRA, J.M. (2006): Pla especial del patrimoni arquitectònic, arqueològic i històric de Cabrera de Mar.