Carrer Major Sant Pere de Ribes

Garraf
Ribes

Coordenades:

41.24234
1.75128
395365
4566411
08231-423
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
Modern
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

El carrer Major de Ribes travessa longitudinalment la part nord del nucli urbà, entre la plaça de la Vila i la masia de Can Puig. En el primer tram, està constituït per les característiques cases d"'americanos", bastides a la darreria del segle XIX a ambdós costats del carrer. En general, són edificis de tres crugies, de tres nivells d'alçat, amb façanes compostes segons una marcada simetria i els característics portals d'arc rebaixat de pedra. Després del carrer de Jaume Balmes, en un dels costats hi ha una filera de cases d'obra popular, bastides entre els segles XVIII i XIX. Són edificis entre mitgeres d'una i dues crugies i dos nivells d'alçat, que generalment s'obren amb portals d'arc escarser de pedra o arrebossat. Després de la plaça de la Font es conserven unes poques cases d'aquesta tipologia. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat de diverses tonalitats en el cas de les cases d"'americanos", i de color blanc en les d'obra popular.