Carrer dels Quadres Sant Pere de Riudebitlles

Alt Penedès
Nucli antic de Sant Pere de Riudebitlles

Coordenades:

41.45395
1.70249
391628
4589964
08232 - 140
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval
Modern
Contemporani
XIV-XX
Bo
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Carrer situat al nucli antic de Sant Pere de Riudebitlles. Segueix el traçat irregular característic de la disposició medieval del carrer, tot delimitant el sector de ponent del mateix fins enllaçar amb el carrer Major. Conserva algunes cases antigues, de tres nivells d'alçat i portals de pedra treballada.