Capitell preromànic de Sant Miquel d'Olèrdola Olèrdola

Alt Penedès
Església de Sant Miquel del Conjunt Monumental d'Olèrdola

Coordenades:

41.30252
1.7093
391947
4573144
08145 - 294
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval
Pre-romànic
X
Regular
S'ha deteriorat pel fet de trobar-se a la intempèrie, havent perdut una de les falses volutes i trobant-se força erosionada.
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Religiós i/o funerari
BCIN R-I-51-0426. Decret de 3 de juny de 1931(Gaceta de Madrid, núm. 155)
Fàcil
Científic/Cultural
Pública
Museu d'Arqueologia de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Plaça de Sant Jaume, 4, 08002 Barcelona
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Capitell preromànic situat a la façana de ponent de l'església de Sant Miquel del Conjunt Monumental d'Olèrdola. Es tracta d'una columna monolítica amb capitell, de factura tosca. El capitell està decorat a les quatre cares amb motius geomètrics i cordes que ribetegen el coronament i les falses volutes. El fust és cilíndric i té tres cordes amb incisions en relleu. Entre les principals hipòtesis sobre el seu ús original, es creu que podria haver estat un peu d'altar, un mainell de finestra o un element de l'arc triomfal de l'absis.

La peça va ser descoberta l'any 1926 en motiu de les obres dirigides per Jeroni Martorell del Servei d'Investigacions Arqueològiques i Conservació i Catalogació de Monuments de la Diputació de Barcelona. Els diversos estudis que s'han fet sobre la peça indiquen que és un element procedent de l'església preromànica consagrada l'any 935. Segons aquests, en el moment de construir el temple romànic (a finals del segle X), es va reaprofitar el capitell per un finestral geminat.

MOLIST, N. (2006). La columna amb capitell preromànic de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola. Empúries 56.