Capella Fonda del Cementiri Calldetenes

Osona
Camí del cementiri s/n (08506 Calldetenes)
Al cementiri de Calldetenes

Coordenades:

41.92919
2.28738
440917
4642160
08037-127
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1957
Bo
Inexistent
Sí; IPA núm.33. ACCN:22521
Fàcil
Religiós
Pública
Ajuntament de Calldetenes. Pl. Onze de Setembre s/n (08506 Calldetenes)
Raquel Valdenebro Manrique

Edifici de planta rectangular cobert a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana. Es tracta de la capella fonda que forma part del recinte del cementiri de Calldetenes; per tant, es troba formant part del mur de tancament perimetral que conforma el cementiri, com un cos perpendicular que sobresurt exteriorment del mur septentrional del recinte. La orientació de l'edifici és en sentit nord-sud. La façana principal es troba orientada al sud. Al mig dels murs de ponent i llevant, s'adossa el mur del cementiri, amb nínxols a banda i banda. La capçalera és quadrangular, sense cap absis que en sobresurti. La construcció és feta en mur de mamposteria irregular, amb les cantonades reforçades amb carreus quadrangulars ben tallats. La façana principal concentra bona part de la de decoració de l'edifici, ja que la connexió amb el mur i els nínxols de l'edifici impedeix donar la volta i contemplar la resta de murs de la capella. Es tracta d'una façana arrebossada i pintada en color rosa. L'accés es realitza mitjançant un portal allindat que duu inscrita la següent llegenda: "LAUDETUR DOMINUS 1957". Sobre aquest portal s'obre un finestró quadrangular, amb les cantonades rebaixades en angle recte. Interiorment, el finestral es transforma en una obertura octogonal, amb els vèrtexs arrodonits amb formes còncaves, que es rebaixa cap a l'interior. L'espai interior es troba protegit per una vidriera transparent sense cap decoració afegida. Com a element ornamental destaca la presència d'un esgrafiat en color blanc, que reprodueix una orla floral i vegetal, que envolta exteriorment el finestral, i que destaca cromàticament sobre el fons de color rosa. Corona la façana una creu encerclada de pedra que recau sobre un basament quadrangular. Aquest element es situa ben bé sobre el carener de la teulada, i forma un sol bloc de pedra. La resta de façanes de l'edifici són completament llises, sense cap obertura ni ornamentació. Interiorment, la capella es troba arrebossada i pintada en color blanc. Es cobreix amb tres trams de volta de canó, que es recolzen sobre arcs torals que recauen sobre un seguit de capitells motllurats llisos, que cauen sobre pilastres que s'adossen al mur. Entre tram i tram de volta, al mur s'hi adossa una arcada de mig punt. Ornamentalment, tant els arcs intermitjos entre els trams de volta, com els arcs torals, es troben pintats en color marró, destacant sobre el blanc de les parets. A l'altar major s'accedeix mitjançant tres graons, i es troba ocupat per un altar rectangular de pedra, que es recolza al mur, i es remata a la part superior amb dos graons, que podrien servir de basament a un retaule. En comptes de retaule, el mur es troba ocupat per una gran creu de fusta, amb ornaments de ferro als extrems. Destaca la presència d'una porta allindada oberta al mur de llevant, que dóna accés a una petita estança destinada a sagristia.

L'entrada al cementiri es troba presidida per una porta formada per una reixa metàl·lica que duu la data de 1894, que és l'any de finalització de la construcció. A l'interior del recinte del cementiri es localitza una creu de ferro, que es recolza sobre una base de pedra rectangular, que podria ser datada en el mateix moment.

El primer cementiri de Calldetenes -independentment del de la parròquia de Sant Martí- fou el situat a l'entorn de l'església de la Mercè, però en el plaç de cent anys, aquest cementiri ja s'havia quedat petit. A banda d'això, per evitar contagis, a finals del segle XIX, una normativa va obligar als municipis a treure els cementiris dels nuclis urbans. A Calldetenes, el president de la Junta Provincial de Sanitat va manar: "la clausura del actual cementerio por las pésimas condiciones que reúne, además de no tener la suficiente capacidad y estar situado en el centro de la población, cual circular encarga a la vez al Ayuntamiento que consigne en el presupuesto de este año la cantidad para el nuevo cementerio" VILAMALA (2002: 35) El nou cementiri es va inaugurar el 1895, i va ser finançat per subscripció popular recollida a través del rector. El 1933 es va intentar municipalitzar els dos cementiris existents, però fins el 1953 no es va signar el traspàs amb l'església, de manera que fins el 1954 l'ajuntament no es va fer càrrec del cementiri. El 1953 es van construir nous nínxols, i el 1956 es va començar a construir la capella fonda, que fou acabada l'any següent.

AA.DD (1985) Inventari de Patrimoni Arquitectònic. Direcció General de Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya. AA.DD. ( 1995) Calldetenes. Imatges en el temps. Primera part (1911-1960). Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes VILAMALA I SALVANS, J (2002) De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d'un poble viu. Ed. El Mèdol. Calldetenes.