Capella del Puríssim Cor Muntanyola

Osona
Mas Vilavendrell. Fontanelles-Subirana
Adossat al mas. Trencant a la urbanització de Fontanelles. Mas Vilavendrell s/n. 08505 Muntanyola.

Coordenades:

41.86715
2.17141
431235
4635358
08129-25
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
IPA 23134
Restringit
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 004A00014
Anna M. Gómez Bach

Edifici religiós format per la capella de la Mare de Deu del Roser o del Puríssim cor al Mas Vilavendrell. Es tracta d'una capella de nau única amb la façana orientada a llevant, i la capçalera sense absis es troba a ponent. La part de migdia es troba adossada al mas Vilavendrell i a tramuntana s'hi adossa la sagristia. El portal d'entrada és de forma rectangular amb la llinda decorada, i la façana presenta restes d'antics esgrafiats, un òcul i un campanar d'espadanya, sense campana. L'interior és cobert amb volta de creueria amb rosetons d'estuc al centre i amb cornises també d'estuc als murs.

Capella lligada a la història de l'antic mas benestant de Vilavendrell. No hem sabut trobar cap nota bibliogràfica sobre la consagració de la capella, però a jutjar per l'arquitectura, és possible que es construís al segle XIX, com indica la llinda del portal d'entrada, que és l'únic element datat del temple. És dedicada al puríssim cor de Jesús i conserva nombroses llindes amb un cor gravat. Aquest tipus d'ornamentació també el trobem a una font propera a la casa, l'element ornamental de la qual es troba al mateix mas Vilavendrell i també correspon a un cor gravat i travessat.

GAVIN, J.M. (1984). "La Mare de Déu del Roser de Vilavendrell, os. 208" Inventari d'esglésies. Osona. n.15. Arxiu Gavin. Barcelona: 95. TORRENT, C. (1982). Capella de Vilavendrell. Inventari Patrimoni Arquitectònic. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Inèdit.