Capella de Santa Cecília Talamanca

Bages
Plans de Santa Cecília, 08279 Talamanca
Baixem del poble a la riera per l'obaga del Castell, creuem i seguim amunt uns 500m fins a uns plans

Coordenades:

41.74532
1.97819
415039
4622004
08277-5
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
Romànic
XI-XII
Dolent
No queden restes de l'antiga capella
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 005A00002
Quim Serdà Manau

No queden restes de l'antiga capella. Sembla ser que al mateix lloc on deuria estar ubicada, hi trobem avui una barraca de vinya que té al seu parament algun dels carreus de Santa Cecília. Igualment, molt a prop d'aquesta barraca en trobem una altra cap a ponent que sembla que també disposa d'algun d'aquests antics carreus ben escairats al seu parament.

Sembla ser que la capella estava acompanyada del seu cementiri. BALLBÈ (1997:98) Entorn aquesta zona, on hi ha avui la barraca de vinya, es pot trobar algun tros de ceràmica grisa medieval i s'observa igualment, algun carreu ben escantonat entremig dels arbusts. Seria recomanable una campanya de sondeig arqueològic per tal de determinar la possible existència i localització de l'antiga capella romànica.

Les fons orals parlen des de fa temps i amb fermesa de l'antiga capella, ubicant-la al mateix lloc on avui hi ha aixecada una barraca de vinya. L'única referència bibliogràfica que hem trobat però, és la següent. L'enderrocada capella romànica de Santa Cecília, i especialment el nom de l'advocació que antigament s'hi venerava, va servir més tard de topònim d'una part de les terres d'aquella contrada. És per aquesta raó que trobem en algunes delimitacions de propietats el topònim de Plans de Santa Cecília. Per exemple: 1609 - Fermí Singla, en fer les delimitacions de les terres de la seva propietat, ens diu que una part d'aquestes termenegen amb les dels Plans de Santa Cecília. 1644 - Gisbert Donzell de Talamanca, habitant en una casa del raval, era propietari de dues vinyes, separades per la riera de Talamanca, en l'indret anomenat els Plans de Santa Cecília. 1645 - Novament en el capbreu de Joan Serra, trobem l'apuntament del reconeixement de drets, especialment emfitèutics, per evitar prescripcions possibles dins del contracte; i que Pere Celleret també té en propietat un terreny plantat de vinya en el lloc conegut com els Plans de Santa Cecília. 1658 - Rafel Serra, que és propietari d'una casa situada al raval, també és propietari d'una vinya plantada als Plans de Santa Cecília. BALLBÈ (1997:98)

BALLBÈ, Miquel (1997). Les cases de pagès de Talamanca. Ajuntament de Talamanca, Moià.