Capella de Sant Pere d'Oriols Santa Maria d'Oló

Moianès
Sector nord-occidental del terme municipal
Des de Torre d'Orriols camí N/W i després S/W 800 m. Trencall al sud 170 m i fer 60 m pel bosc.
449

Coordenades:

41.89893
2.02156
418839
4639017
08258-17
Patrimoni immoble
Edifici
XIX
1866
Dolent
Coberta que amenaça d'esfondrar-se, interior molt degradat i amb mostres de vandalisme
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08258A001000070000AO
Jordi Piñero Subirana

Petita capella rural construïda l'any 1866 en terrenys del mas Torre d'Oriols. Es troba emplaçada en un petit replà lateral d'un altiplà que actualment està conreat. Consta d'una sola nau, de planta rectangular, amb una petita sagristia adossada. La façana principal, encarada més o menys a ponent, només té un òcul superior i el portal, amb una llinda de pedra decorada que és l'únic ornament exterior. Al centre d'aquesta llinda hi ha gravat l'emblema papal, que inclou la mitra i dues claus, aquestes en al·lusió a sant Pere, titular de la capella. Al seu costat hi ha la data: "Año 1866" i, a la part inferior, una inscripció que diu: "Tibidabo claves regni celorum"; és a dir, et dono les claus del regne dels cels. Els murs de la construcció són de maçoneria, amb un arrebossat tradicional d'un color clar. Davant de la façana hi ha un petit replà per on baixava un caminet de dalt del turó.
L'interior es troba degradat i en molt mal estat. Conserva restes d'una decoració neoclàssica, amb una coberta amb volta de canó amb llunetes feta de maó. A la part inicial de la nau hi ha un petit cor.

Altres denominacions: Sant Pere de les Cigales, El topònim Oriols es troba escrit amb una erra o amb dues.

Aquesta capella es troba dins la propietat de la Torre d'Oriols, un mas probablement d'origen medieval i que, juntament amb el de Torroella, era un dels més importants de la zona. Tal com indica la inscripció de la llinda, la capella es devia construir l'any 1866, cal suposar que per part dels propietaris del mas. El cert és que no en coneixem cap notícia històrica concreta. Només sabem que durant la Guerra Civil de 1936 fou saquejada i cremada. En els darrers anys el seu procés de degradació s'ha agreujat.
La tipologia d'aquesta capella és molt semblant a la de Sant Francesc del mas Torroella, per la qual cosa hom suposa que les va construir el mateix metres de cases, servint-se dels mateixos plànols. La de Sant Francesc es va aixecar dos anys després.

FERRER, Llorenç i altres (1991). "Època moderna i contemporània", Oló, un poble, una història. Associació Castell d'Oló, Santa Maria d'Oló, p. 206.