Capella de Sant Antoni / Capella del Molí de Bramassacs (Can Safont) Vilanova del Vallès

Vallès Oriental
Avinguda Verge de Núria, carretera BP-5002 a Granollers
A l'entrada del casc urbà venint de Granollers

Coordenades:

41.55782
2.28302
440212
4600932
08902-33
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
XVII-XVIII
Bo
Inexistent
IPA 29639
Fàcil
Sense ús
Pública
Ajuntament de Vilanova del Vallès c/ Plaça de l'Ajuntament 08410 Vilanova del Vallès
Joan Vicens i Tarré

Capella adossada a la masia de Can Safont. És de planta rectangular i capçal pla, de reduïdes dimensions i molt senzilla. Exteriorment només destaca el perfil sinuós en que és rematada la façana, l'espadanya i un ocul, sense cap mena de decoració. La porta d'accés és molt ampla i de forma rectangular. Les parets són d'obra arrebossada i la coberta de teula és a dues vessants.

Aquest element juntament amb els de les fitxes 1, 33 i 34 formen un mateix conjunt.

Antigament els seus propietaris eren la família Bramassacs. Grans propietaris del municipi. Les primeres notícies que tenim són del 14 de març de 1420, quan Anton de Bramassachs va instituir un benefici a l'església de la Verge Maria. L'any 1600 Mateu de Bramasachs en va instituir un altre. En una nota de Mn. Casals es diu: "capella de Bramasachs. Aquesta capella està edificada adjunt a la casa de manso Safont... va pertanyer a la comunitat de Sta. Maria del Mar, però en el temps de la desamortització, es diu, que foren a temps a vendre-la. Va ser propietat de D. Fernando de Mira". L'any 1905 encara conservava el retaule i quadres al seu interior. El 1914 es va rehabilitar per iniciativa dels estiuejants de la masia. Actualment resta en desús.

CANTARELL, Cinta, Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Inèdit, 1990.
GARCIA-PEY, Enric, Recull Onomàstic de Vilanova del Vallès, treball inèdit, Vilanova del Vallès-Granollers, 2002.
GAVIN, J.M., Inventari d'Esglésies. Vallès Oriental, 23, Ed. Pòrtic, Barcelona, 1990.