Canal dels Avellaners
Berga

  Berguedà
  Muntanya de Queralt
  Emplaçament
  A mitja alçada de la muntanya de Queralt, a la part sud.

  Coordenades:

  42.10583
  1.82327
  402707
  4662196
  Número de fitxa
  08022 - 20
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Prehistòric
  Neolític
  Medieval
  Estat de conservació
  Dolent
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. nº 6401
  Accés
  Difícil
  Altres
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Berga, plaça de Sant Pere, 1
  Autoria de la fitxa
  Albert Rumbo Soler i Isaac Soca Torres.

  És una esquerda oberta entre roques calcàries amb fortes erosions posteriors, on s'han pogut acumular gran quantitat de materials arqueològics, fruït de la continuïtat de l'hàbitat. La seva privilegiada situació física va fer que fós utilitzada com a habitacle per moltes cultures durant llargs períodes de temps. L'acumulació de materials d'origen geològic i antròpic formà un gruix màxim de 5'20 metres i donà lloc a la formació d'una important estratigrafia. S'hi poden distingir 16 estrats, 12 amb restes deixades per l'home i 4 completament estèrils. Fora de l'escletxa s'acumularen gran quantitat de restes, en un terraplè, especialment ceràmica. Pròpiament dins de la canal, també hi varen aparèixer, a part dels fragments ceràmics i lítics, altres objectes i restes antropològiques.

  El jaciment fou excavat pel Grup de Prehistòria i Arqueologia del Museu Municipal de Berga (Josep Carreras, Florenci Tresserres i Modest Buchaca al capdavant) de l'any 1962 al 1969, encara que durant els anys 1965, 1967 i 1968 no s'hi excavà.

  CARRERAS i BALAGUER, Josep: "L'estratigrafia arqueològica de la Canal dels Avellaners (Berga)", Revista del Centre d'Estudis Berguedans, 1, 1982, pàgs. 221-229.
  CARRERAS i BALAGUER, Josep: "La Canal dels Avellaners" i SÁNCHEZ, Eduard: "Canal dels Avellaners. Estrat III. Berga", El Berguedà de la prehistòria a l'antiguitat, Berga 1990, pàgs. 29-76 i 208-210 resp.