Can Xen, Can Famades
Teià

  Maresme
  Passatge de Can Feu 7-9

  Coordenades:

  41.497657683122
  2.3225115069306
  443453
  4594226
  Número de fitxa
  08281 - 68
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Gòtic
  Modern
  Popular
  Segle
  XIV/ XVII
  Estat de conservació
  Regular
  Hi ha un cos de casa reformat i l'altra que necessita reformes.
  Protecció
  Legal
  BCIL
  BCIL, 8-10-2015, POUM
  Nivell C
  (Art. 71 del Text refós de la Llei d'Urbanisme DL 1/2010)
  En el cas d'efectuar-se obres o reformes tant a l'interior com a l'entorn immediat, caldrà intervenció o control arqueològic, a determinar mitjançant l'informe corresponent del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  3544154DF4934S0001OD
  Autoria de la fitxa
  Àlvar Sáez Puig

  És una masia molt antiga, ja que consta que a mitjans del segle XIV pagava un cens al castell de Burriac consistent en un parell de gallines per Nadal.

  Actualment no queda cap element arquitectònic de la primitiva construcció. En aquest mateix lloc es devia haver construït una masia gòtica de planta baixa i pis i teulada de dues aigües, com ho demostra per exemple, aquesta bonica finestra purament gòtica. 

   

  En el segle XVII es va reformar la meitat dreta de la masia. Aquí va viure en Bernat Famades, que amb altres teianencs, va anar l'any 1505 a la Cort de Salamanca per demanar els Privilegis de Teià al rei Ferran II. En aquests es forma la primera Batllia del poble i es nomena a Pere Noguera com a batlle. Tenim constància de la separació de la masia en dues cases a mitjans del segle XIX. El cognom Famades el trobem vinculat a la casa des del segle XIV fins a finals del XVIII. 

  Els propietaris actuals de la masia són les famílies de Joaquima Creus (part esquerra) i Antoni Lòpez (part dreta). 

  Pla d'Ordenacio Urbanística Municipal. Ajuntament de Teià. 8 d'octubre de 2015.

  Garí i Bonet, Ll., Les masies del Maresme. Centre Excursionista de Catalunya. 1983. 

  http://vilataliano.blogspot.com/2014/09/la-masia-de-can-famades.html