Can Vilana
Alella

  Maresme
  Antoni Borrell, sn

  Coordenades:

  41.49611
  2.29303
  440991
  4594074
  Número de fitxa
  08003 - 71
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Barroc
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL (Catàleg Patrimoni d'Alella - 2010)
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  1142201DF4914S
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Habitatge de planta baixa, pis i golfes situat al costat de la pineda dels jardins de les Quatre Torres. Envoltat d'una gran tanca de maçoneria i acompanyat de diferents construccions auxiliars. L'edificació principal destaca per la seva característica façana, orientada a migdia, amb un interessant coronament de línies ondulades i elements decoratius vegetals que amaga la visió de la coberta (que és a dues aigües, de teula, amb el carener paral·lel a la façana principal). A la façana posterior es repeteix una solució semblant però més senzilla. La façana principal s'organitza segons tres eixos de composició verticals on s'agrupen les diferents obertures: balconeres protegides amb barana de balustres a la planta pis i a la planta baixa. Una cornisa separa la planta pis de les golfes, amb una obertura a la part central de la façana formada per una agrupació de quatre petites obertures que imiten finestres estretes i allargades amb una mena d'arcs que s'assemblen als arcs conopials o flamígers. Sobre aquestes hi ha un òcul decorat amb elements vegetals, centrat al coronament abans descrit.

  AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella.