Can Valls Sant Llorenç d'Hortons

Alt Penedès
Plaça de Can Valls, 4
204

Coordenades:

41.46724
1.82432
401824
4591294
08222-137
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1927
Bo
Legal
POUM de Sant Llorenç d'Hortons, 2005
Sí, IPA 12129
Fàcil
Residencial
Privada
1914601DF0911S0001UZ
Jordi Montlló Bolart

Casa urbana entre mitgeres, que fa cantonada entre el carrer del Roser i la Plaça de Can Valls. És de planta rectangular i consta de planta baixa, i golfes. La coberta és de teules àrabs a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal, que dóna a la Plaça de Can Valls. Pel costat dret s'estén un pati fins al carrer de Can Valls. La façana es distribueix simètricament a partir de línies verticals combinant obertures (finestres i porta d'accés) amb els elements decoratius que inclou i les línies -ondulades o escalonades- del seu coronament. Damunt la porta d'accés hi ha pintat les inicials AV i a sota AÑO 1927.

Aquesta casa se la van fer els de Can Valls, al costat de l'antiga casa, que és la més antiga del nucli urbà. Segons la memòria oral un dels treballadors de Ca l'Esteve de la Riera va rebre com a paga unes terres on s'hi va construir una casa: l'antiga casa de Can Valls. La família Valls, en un moment del segle XVIII promou pel seu compte el cens de noves cases entre mitgeres, que fou l'origen de l'actual barri del Roser. Aquests cens era com un lloguer a perpetuïtat que podia consistir en un pagament en diner o en espècies.

AA.VV (1986). Sant Llorenç d'Hortons; dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya; l'Alt Penedès. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D'HORTONS (2005). Catàleg de Béns a protegir; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç d'Hortons.
BOSCH CASADEVALL, Josep (2008). La formació urbana d'Hortons; dins el Programa de Festa Major del 2008, ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons, pàgs. 30 i 31.