Casa Vella del carrer Major Sant Llorenç d'Hortons

Alt Penedès
Carrer Major, 80
208

Coordenades:

41.46621
1.82504
401883
4591179
08222-138
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1914
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
1913601DF0911S0001WZ
Jordi Montlló Bolart

Casa entre mitgeres que fa cantonada entre el carrer Major i el carrer de Pompeu Fabra. És de planta rectangular i consta de planta baixa i pis, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, orientada al carrer Major. La façana es disposa simètricament a partir de tres eixos de verticalitat definits per les diferents obertures. En planta baixa hi ha la porta d'accés centrada, en l'eix del mig, d'arc escarser i finestres a cada lateral de llinda recta, amb reixa de ferro forjat. A la planta pis hi ha res obertures amb balco de barana de ferro i llinda recta. Totes les obertures tenen decoracions emmarcant-les i a la planta baixa les franges de recreixement perllonguen les obertures estilitzant-les, incrementant la seva verticalitat. Els paraments són llisos i arrebossats amb un coronament central ondulat on hi ha pintades les inicials L.M i a sota l'any 1914.